polgári jog, családjog Mezőkövesd ügyvéd

Polgári jog és családjog

polgári jogi és családjogi ügyek 

birtokvédelmi eljárás, birtokvédelem esetei, birtokvédelmi kérelem, per, birtokvédelem eszközei, birtokvédelmi jog, törvény, családjogi ügyvéd, családjogi törvény gyermekelhelyezés, láthatás, hibás termék pénzvisszafizetés, hibás teljesítési kötbér, kártérítési per, tulajdonjog átruházási szerződés, tulajdonjog bejegyzési kérelem, tulajdonjog megszerzése, eladása, stb…

Családjog, polgári jog Dobos András

Tovább

3

Polgári jog és családjog

Ezen jogterületeken vállalom különböző szerződések és okiratok elkészítését, véleményezését.

Ügyfeleim képviseletét ellátom

 • tulajdonjogi,
 • birtokvédelmi,
 • hibás teljesítéshez kapcsolódó,
 • szerződésekből eredő jogvitákra vonatkozó,
 • kártérítési,
 • öröklésjogi és
 • családjogi

ügyekben, a jogviták peren kívüli rendezésében, és azon esetekben, amikor Ügyfeleimnek jogaik – érdekeik érvényesítése érdekében peres eljárást kell indítaniuk vagy peres eljárásban kell védekezniük.

A CSALÁDJOG területén eljárok   

 • házasság felbontása iránti,
 • gyermeklehelyezési,
 • gyermektartásdíj megállapítása, módosítása, illetve megszűntetése iránti,
 • házassági vagyonjogi

perekben és a házastársi vagyont érintő és szabályozó okiratokat szerkesztek.