Öröklési jog

Munkajog

Munkajogi ügyek és kifejezések

azonnali hatályú felmondás, felmondás közös megegyezéssel, munkavállalói felmondás, munkaszerződés, próbaidő alatti felmondás, egyszerűsített munkaszerződés, határozott idejű munkaszerződés felmondása, rendes felmondás, rendkívüli felmondás, táppénz alatti felmondás, munkaszerződés módosítás, versenytilalmi megállapodás, stb…

Családjog, polgári jog Dobos András

Tovább

3

Munkajog

A munkajog területén jogi tanácsadást nyújtok munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt.

Közreműködöm a munkaviszonyra vonatkozó okiratok, így

  • munkaszerződések,
  • egyoldalú jognyilatkozatok (felmondások, fegyelmi határozatok, etc.),
  • szabályzatok,
  • versenytilalmi megállapodások,
  • a munkáltatók és munkavállalók közötti megállapodások

létrehozásában,szerkesztésében.

Ügyfeleimet képviselem a bíróságok előtt a különböző, jellemzően munkaviszony jogellenes megszűntetésének megállapítása és munkaviszonyból eredő igények érvényesítése iránt indított munkaügyi perekben.