Egyesületek és alapítványok Mezőkövesd

Büntető és szabálysértési jog

Kapcsolódó kifejezések

büntetőjogi ügyvéd, szabálysértési eljárás, köztisztasági szabálysértés, garázdaság, közlekedési szabálysértés, tulajdon elleni szabálysértés, magánlaksértés, lopás, rongálás, csendháborítás, zaklatás szabálysértés,  büntetőeljárás szakaszai büntetőügy, stb…

Dr. Dobos András - váóperes, családjogi, ingatlani jog ügyvéd

Tovább

3

Büntető és szabálysértési jog

A büntető és szabálysértési ügyek elsődlegesen a „bűnösség” vagy „ártatlanság” kérdései köré csoportosulnak, az ügyfél és ügyvéd számára a legnagyobb sikert kétségtelenül a terhelt felmentése jelenti.

Azonban a felelősség fennállása, megállapíthatósága esetén is érhetők el eredmények, ezeket sokszor a cselekmények enyhébb minősítésének elfogadtatása, avagy enyhébb büntetés kiharcolása jelenti.

Ezen ügyekben az ügyvéd feladata az, hogy védencei védekezésének elősegítése érdekében minden törvényes eszközt felhasználjon.

Az ügyvéd közreműködésével elérheti és garantálhatja, hogy a törvények betartása ne csak az eljárás alá vont személyekkel szemben legyen számon kérhető, hanem az eljáró hatóságok részéről is, így csak azt marasztalhassák, akinek felelőssége a jogszerűen lefolytatott eljárásban kétséget kizáróan bizonyítást nyer.

A büntető és szabálysértési ügyekben ellátom sértettek és tanúk képviseletét is, annak érdekében, hogy jogaik maradéktalanul érvényesülhessenek.