2013. január hó 01. napjától kezdődően módosultak a termőfölre vonatkozó elővásárlási jog és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet szabályai.

Az elővásárlásra jogosultak tájékoztatását szolgáló vételi ajánlatok kifüggesztésének határideje az eddigiekben 15 munkanap volt.

Január 1-től a jegyzőnek a beérkezett vételi ajánlatot 60 napra kell kifüggesztenie.

Az elővásárlásra jogosultak – ide értve a Magyar Állam képviseletét ellátó és tértivevényes levéllel tájékoztatandó Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet is – 60 napon belül tehetnek ajánlatot elfogadó, illetve az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot.

Az előhaszonbérletre vonatkozó ajánlat közzétételére és előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő 15 napos.