A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény – a Cégtörvénylegutóbbi módosítása előírja, hogy azon cégek, amelyek korábbi cégeljárásaikban nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot, – ez egyebekben nem, illetve nem minden esetben volt kötelezettségük – a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 01. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

A Cégtörvény módosítása előírja azt is, hogy ha a cég képviseletére jogosultak adószámának vagy adóazonosító jelének a képviseletre jogosultak születési időpontjának bejegyzésére – ezek a korábbi időszakban nem, illetve nem teljes körűen voltak cégjegyzéki adatok – a korábbiakban nem került sor, úgy ezen adatokat a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 01. napjáig kötelesek a cégbíróságnak bejelenteni.

A cég tagjainak – tulajdonosainak – adatai a fenti feltételek szerint ugyancsak bejelentendőek.

A gazdasági társaságok fent részletezett bejelentési kötelezettségeiknek illeték és költségtérítés megfizetése nélkül tehetnek eleget.

A bejelentési kötelezettség ügyvéd által végezhető elektronikus cégeljárás keretében teljesíthető.

Amennyiben eddigi bizalmukkal továbbra is megtisztelnek, úgy szívesen állok rendelkezésükre annak érdekében, hogy törvény által előírt bejelentési kötelezettségüknek határidőben eleget tehessenek.

A bejelentési kötelezettség teljesítése alkalmat ad a társaság iratainak áttekintésére. Ha ennek során  valamely más, a kötelező bejelentés körén kívül eső hiányosságot fedezünk fel vagy társaságuk egyéb szükséges módosításokat kíván eszközölni, úgy a bejelentést változásbejegyzési eljárás keretében 15.000,- Ft-os illeték és 3.000,- Ft-os közzétételi költségtérítés megfizetése mellett kell és lehet lefolytatni.